แผนการตลาด

  แผนการตลาด

 

1.รายได้จากการขายปลีก 20-45%  กันเลยที่เดียว เอาใจคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย

 

2.แผนรายได้รายวัน (Blance Team) สามารถสร้างรายได้ 1,000 – 15,000 บาท/วัน/รอบ (หรือประมาณ 30,000 – 450,000 บ./เดือน)

 

3.แผนรายได้รายเดือน (Twin Network) 2% คิดเป็นตัวเงิน 8.50 บาท ลึก 30 ชั้น (roll up)เกิดจากการขยายองค์กร และการบริโภคซ้ำ ใช้ดีแล้วบอกต่อ รายได้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนองค์กรภายใต้สายงานคุณ  ถึงแม้คุณไม่ได้แนะนำเองทั้งหมดก็ตาม หากมีองค์กรเต็ม 15 ชั้น จะมีรายได้เกือบ 3 แสนบาท/เดือน

 

4.ค่าบริหารรายเดือน เมื่อขึ้นตำแหน่ง MDP ของบริษัท คิดที่ 4.5% ของ PV รวมของแผน แผนรายได้รายวัน (Blance Team) ทีมในแต่ละเดือน จ่ายตามสัดส่วนของตำแหน่ง เฉลี่ยแล้วประมาณ 15,000 – 100,000 บ.

 

5.โบนัสไตรมาส เมื่อ ขึ้นตำแหน่ง MDP แผนรายได้รายเดือน (Twin Network) จ่ายทุก 3 เดือน คิดที่ 10% ของ PV รวมแผนรายได้รายเดือน (Twin Network) จ่ายตามสัดส่วนของตำแหน่ง

 

6.โบนัสประจำปี จ่ายทุกวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี